אילן את גביש

משדרי לחץ

מגוון רחב של משדרי לחץ אנלוגיים למדידות של לחצים עד 1000 bar וואקום. מתאים למדידת נוזלים וגזים עם אופציה של תצוגה דיגיטאלית כחלק אינטגרלי מהמשדר.

https://www.suco.de/en/