אילן את גביש

ציוד מיניאטורי

רסטריקטורים ומעברים מניילון

חיבורי שן וחיבורים מהירים מניילון. לעבודה באוויר ונוזלים. מעברי אוריפיס שונים.

חיבורים מהירים

חיבורים במידות מיניאטוריות לעבודה בסביבה עדינה.

שסתומים מיניאטורים

שסתומי אוויר/חשמל/קפיץ במידות פיזיות מיניאטוריות העובדים ללא אטמים.