אילן את גביש

ציוד בטיחות

מפסקי בטיחות

מפסקים מכאניים המופעלים ע"י מזלג. מפסקים מגנטיים, מפסקים מקודדים ומפסקי גבול לרמות בטיחות שונות.

מפסקי בטיחות חשמליים/אינטרלוק

אינטרלוקים חשמליים במידות שונות המתאימים לתקני בטיחות בקטגוריות 2-4

ממסרי בטיחות

ממסרים הניתנים להרחבות של כניסות ויציאות עם אפשרות של יצירת קבוצות. ממסרי בטיחות להפעלה בשתי ידיים.