בקרים ותצוגות

בקרים ותצוגות

צג בקרת זרימה

צג בקרת מפלס / טמפרטורה

צג בקרה אוניברסלי

צג גדול לאולמות ייצור

צג מונה / ספיקה / קוצב מנה

צג לאזור נפיץ

בקר טמפרטורה ON / OFF

בקר טמפרטורה PID