מדידת זרימה / ספיקה של אוויר וגזים

מדידת זרימה / ספיקה של אוויר וגזים

מדי זרימה התקנה IN LINE

מדי זרימה התקנה INSERTION

מדי ספיקה טורבינה

משדרי מהירות אוויר לתעלות

מדי זרימה DP לאוויר לח

מדי מהירות אוויר ניידים