מדידת מפלס

מדידת מפלס

מדי מפלס אולטרה סוניים

מדי מפלס רדאר כבל לנוזלים ולמוצקים

מד מפלס הידרוסטטי טבול WEBSENSOR MODEL CSPT -400

מפסקי מפלס אולטרה סוניים

מפסקי מפלס תרמיים לתעשיית המזון