מדידת מפלס

מדידת מפלס

מדי מפלס אולטרה סוניים

מדי מפלס רדאר כבל לנוזלים ולמוצקים

מד מפלס קיבולי

מד מפלס הידרוסטטי טבול WEBSENSOR MODEL CSPT -400

מפסקי מפלס מצוף

מפסקי מפלס אולטרה סוניים

מפסקי מפלס קיבולים

גלאי הצפה

מפסקי מפלס תרמיים לתעשיית המזון