אילן את גביש

פרקר פנואמטיקה

ברזים חשמליים (סולונואידים) לכל סוגי הזורמים

ברזים חשמליים, דו ותלת דרכי, "2 - "1/4 למים, אוויר, וואקום, קיטור ושמן

מפעילים פנאומטיים

מפעילים סיבוביים, ברזי פרפר המופעלים אוויר-אוויר-קפיץ

גששים מגנטיים לבוכנות, מפסקים ותקעים חשמליים, כבלים מאריכים (תקע/שקע)