בוכנות חשמליות LINEARMECH

בוכנה חשמלית מהווה פתרון הינע לאפליקציות פשוטות.
בכל מקום בו נדרשת פעולת הזזה פשוטה ואל בדיוק גבוה הבוכנה החשמלית הינה הפתרון!
ניתן להפעיל את הבוכונת החשמליות ע"י מגוון מנועים.

הצעת מחיר
הורדות
בוכנות חשמליות PNEUMAX

בוכנה חשמלית מהווה פתרון הינע לאפליקציות פשוטות.
בכל מקום בו נדרשת פעולת הזזה פשוטה ואל בדיוק גבוה הבוכנה החשמלית הינה הפתרון!
ניתן להפעיל את הבוכונת החשמליות ע"י מגוון מנועים.