משדרי לחץ

מגוון רחב של משדרי לחץ אנלוגיים למדידות של לחצים עד 1000 bar וואקום. מתאים למדידת נוזלים וגזים עם אופציה של תצוגה דיגיטאלית כחלק אינטגרלי מהמשדר.

הצעת מחיר