בקרי בטיחות לספי אבטחה

משמשים לזיהוי של מצב ותקינות הסף. במידה ועוצמת הזרם שנבדקת על ידי הבקר אינה תקינה, לא תתאפשר יציאת הפיקוד למערכת החיצונית. בנוסף, בקר זה כולל יציאת מגע יבש NC.

הצעת מחיר
הורדות
ספי אבטחה חשמליים ופניאומטיים

משמשים להגנה בפני סגירה של דלתות ושערים אוטומטיים. בהתאם לכוח ומהירות המנגנון הנע ניתן לבחור ממגוון הפרופילים הקיים את הסף המתאים.

הצעת מחיר
הורדות