ברזים חשמליים (סולונואידים) לכל סוגי הזורמים

ברזים חשמליים, דו ותלת דרכי, "2 - "1/4 למים, אוויר, וואקום, קיטור ושמן

הצעת מחיר
גששים מגנטיים לבוכנות, מפסקים ותקעים חשמליים, כבלים מאריכים (תקע/שקע)
מפעילים פנאומטיים

מפעילים סיבוביים, ברזי פרפר המופעלים אוויר-אוויר-קפיץ