משטחי דריכה

משמשים להגנה של אזורי עבודה מסוכנים או לחליפין יכולים לשמש כמנגנון הפעלה של רכיבים\מערכות שונות בעת דריכה.