בוכנות ללא מוט

בקטרים 16-40 בדגמים סטנדרטיים ואפשרות להובלה ממוסבת

מפעילים סיבוביים

בוכנות סיבוביוות פנאומטיות